Algemene Voorwaarden voor www.fogobakehouse.nl

Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarden van www.fogobakehouse.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door FoGo Bakehouse . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorwaarden wij de informatie op onze website aanbieden. 

Identiteit van de ondernemer 
FoGo Bakehouse 
Heuvelstraat 45a 
4812 PH Breda 

KvK-nummer: 80152619 
Btw-identificatienummer: NL003397892B41 

Sean Fonseca
06 12771424
fonseca.sean@gmail.com

Suri Gonesh 
06 45116878 
suri.fonseca@gmail.com 

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m/ zaterdag tussen
09:00 en 18:00uur. 

Verkoop en afhaal 
Za: 09.00 – 16.00 uur 

FoGo Bakehouse 
Heuvelstraat 45a 
4812 PH Breda 

Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FoGo Bakehouse en op elke tot stand gekomen bestelling op www.fogobakehouse.nl. 
Voordat de bestelling op onze website wordt afgerond, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan jou beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen de algemene voorwaarden bij FoGo Bakehouse op jouw verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod is vrijblijvend. FoGo Bakehouse is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat je een goede beoordeling van het aanbod kan te maken. Als FoGo Bakehouse gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod bindt FoGo Bakehouse niet. 
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van jouw bestelling. 
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. FoGo Bakehouse kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
 • de prijs inclusief belastingen; 
 • Ophaaldag van jouw bestelling: 
 • de wijze waarop je een bestelling plaatst en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
 • de wijze van betaling en waar je jouw bestelling kan ophalen: 
 • of de bestelling na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor jou te raadplegen is; 
 • de manier waarop je, voor het tot stand brengen van een bestelling, de door jou in het kader van de bestelling verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 
 • de gedragscodes waaraan FoGo Bakehouse zich heeft onderworpen en de wijze waarop de je deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen. 

Online bestellen en betalen 
Bestellen 
Je kunt bij ons online bestellen om er zeker van te zijn dat je zaterdag jouw favoriete brood niet hoeft te missen, want op is op. 
Door naar de bestellen pagina te gaan kom je in onze webshop. 
Je kunt hier eenvoudig bestellen door op jouw gewenste product te klikken of plaats het gekozen product direct in de winkelmand. 
Je kunt jouw winkelmand naar wens aanpassen. 
Wil je voor de eerst volgende zaterdag bestellen? Plaats dan jouw bestelling uiterlijk vrijdag tot 24:00 uur 
Van elk product kan je zien hoeveel er online nog op voorraad is. 
Mocht de voorraad op de website op zijn, kom dan langs op de zaterdag tussen 09.00 en 16.00 of neem contact op. 
Betalen 
Je kunt eenvoudig en veilig betalen via iDeal. 
Na afronding van de betaling ontvang je een bestelbevestiging in je mailbox. 

Levering en uitvoering 
FoGo Bakehouse zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

Betaling 
Online bestellingen dienen vooraf via iDEAL afgerekend te worden. 
Na afronding van de betaling ontvang je een bestelbevestiging in je mailbox. 

Klachtenregeling 
Indien je niet tevreden bent over een geleverde product kan je dit kenbaar maken via de contact mogelijkheden zoals aangegeven op de contactpagina op onze website. 
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door FoGo Bakehouse, zal zij naar haar keuze of een geleverd producten kosteloos vervangen of een alternatief aanbieden. 

Intellectueel eigendom 
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FoGo Bakehouse is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij FoGo Bakehouse. 

Indien van toepassing: 
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel type-fouten, vormen nooit een aanleiding om een bestelling met FoGo Bakehouse te mogen claimen of te veronderstellen. 
FoGo Bakehouse streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.fogobakehouse.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. FoGo Bakehouse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen 
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.fogobakehouse.nl op deze pagina.